LUX INTER TENEBRIS

Main page | Back to the future

Aksjologia człowieka XXI wieku

"I let go. Lost in oblivion. Dark and silent and complete. I found freedom. Losing all hope was freedom." Fight Club

Życie w Bananowej Republice Środkowoeuropejskiej

Ty który tu wchodzisz - porzuć wszelką nadzieję na normalność

UWAGA - autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu psychicznym u niewysublimowanego czytelnika. Może zmieść cię z planszy. Czytasz na własną odpowiedzialność. Volenti non fit iniuria. Zapnij pasy i włącz stoper. Operator nie odpowiada za luki w czasie i pamięci. Pamiętaj o zabraniu w podróż jednego litra wody plazmowanej oraz certyfikowanego trans-bipolarnego dywersyfikatora inkluzywności. Pamiętaj o Piramidzie. Miłej podróży i odlotu życzy ekipa operatorów.
ATTENTION - the author is not responsible for any damage to mental health of an not sublime reader. It can sweep you off the board. You read at your own risk. Volenti non fit iniuria. Fasten your seat belt and start the stopwatch. The operator is not responsible for the gaps in time and memory. Remember to bring one liter of plasma water and a certified trans-bipolar inclusiveness diversifier on your journey. Remember the Pyramid. A team of operators wishes you a nice trip and high.

PURE OUTSIDER ART

"Jeśli chcesz powiedzieć ludziom prawdę, zmuś ich najpierw do śmiechu - inaczej cię zabiją." George Bernard Shaw
Whoami. Flynn. Efekt Flynna - 1984. Systemy. Saffari - 1984. SolarOS 4.0.1

Demony życia operują w obszarze statycznym

"Altruizm jest egoizmem słabych." Fryderyk Nietzsche
One day
Meteorites will fall from the skies
And in their wake everything dies
The world around us will go it's way
One day, one day

I'll wait, either way
I'll wait, either way

Bodies turn into dust
Buildings into rust
The land gives in, to the sea

Life floats into space
Scattered without a trace
***
Rhythm is both the song's manacle
And its demonic charge.
It is the original breath.
It is the whisper of unremitting demand.
What do you still want of me said the singer?
What do you think you can still draw from my lips?

Ordo ab chao

xn+1 = rxn(1 - xn)
zn+1 = zn2 + c
Zostawiam ślad. Podążaj za nim zgodnie z kontekstem zdarzeniowym.

[ 1 ]

Main page | Back to the future